آرمــوکــو

معماران توسعه ارتباطات فرا نوین

طراحی ، تامین و ارائه  راهکارهای ریلی

ناظرفرزان

تولیدکننده سیستم های سیگنالینگ ریلی

آرموکو

طراحی ، تامین و ارائه کنننده راهکارهای مخابراتی در صنایع مختلف

صنعت مخابرات

شبکه مخابرات ایران طی پانزده سال گذشته بیشترین رشد را در بین کشورهای خاورمیانه داشته است و دولت سرمایه گزاری های وسیعی در این زمینه در پانزده سال گذشته انجام داده است

اطلاعات بیشتر

صنعت حمل و نقل

آرموکو مفتخر به ایفای نقشی مفید و سازنده در عرصه صنایع ریلی و خدمت رسانی به شرکتهای کلیدی این صنعت می باشد

اطلاعات بیشتر

صنعت هوشمند سازی ساختمان

امروزه بحث انرژي به یکی ازگریزناپذیرترین چالشها براي بسیاري از کشورها تبدیل شده است

اطلاعات بیشتر

صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ایران بعنوان کشوری در حال توسعه پتانسیل های بالایی برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در صنایع رو به رشد خود دارد

اطلاعات بیشتر

راهـکـار هـا

اطلاعات بیشتر

پـروژه هـا

پروژه خط ۴ قطار شهری تهران ( سال ۸۹ )

اطلاعات کامل پروژه

پـروژه هـا

پروژه خط ۱ قطار شهری اصفهان ( سال ۹۰)

اطلاعات کامل پروژه

پـروژه هـا

مونو ریل قم

اطلاعات کامل پروژه

پـروژه هـا

پروژه خط ۱ قطار شهری تبریز ( سال ۹۲ )

اطلاعات کامل پروژه

پـروژه هـا

خط ۵ قطار شهری تهران ( سال ۹۳ )

اطلاعات کامل پروژه

پـروژه هـا

خط ۱ قطار شهری شیراز ( سال ۹۳ )

اطلاعات کامل پروژه

پـروژه هـا

خط ۱ قطار شهری اصفهان ( سال ۹۳)

اطلاعات کامل پروژه

پـروژه هـا

تونل ۱۷ - ۱۸ راه آهن جمهوری اسلامی ایران ( سال ۹۴ )

اطلاعات کامل پروژه

لیست کامل پروژه ها

اخـبـار و رویـدادهـا

رکورد ریل‌گذاری در کشور شکسته شد

متن کامل خبر

اخـبـار و رویـدادهـا

تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای زیر ساخت های ریلی

متن کامل خبر

اخـبـار و رویـدادهـا

خبر 2

مشاوره رایگان پزشکی در متروی تهران

متن کامل خبر

اخـبـار و رویـدادهـا

خبر 1

پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنعت ریلی کشور از ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به مدت چهار روز برگزار می شود

متن کامل خبر

لیست کامل اخبار